Bio Plast

Hvad er bioplast?

Bliv klogere her 


“I’m Green” symbolet frigives kun til brug efter bekræftelse af mængden af bæredygtigt råmateriale, som produktet indeholder.


Traditionel PE (polyethylen) er hovedsageligt fremstillet af råolie, hvorimod “I’m Green” PE (bioplast) er lavet på minimum 90% sukkerrør (ætanol).
Der udvindes ætanol af sukkerrørene, som er en form for alkohol. Ætanol bliver herefter anvendt til fremstilling af bioplast.


Sukkerrørene brugt til bioplast gror på plantager i de sydlige og centrale egne af Brasilien, mere end 2.500 km væk fra Amazonregionen.
Udvidelse af arealer til dyrkning af sukkerrør er kontrolleret af “Sugarcane Agroecological Zoning”, som er dannet af den føderale regering i Brasilien. De høstede sukkerrør transporteres med tog til den videre proces, som i modsætning til transport med lastbiler er mere miljøvenlig.


Sukkerrørene kan høstes af flere gange. Nye planter sættes hvert 5.-7. år. Marken høstes med intervaller på 6-12 måneder og kan derfor defineres som et bæredygtigt råmateriale.


Sukkerrør optager CO2 fra luften og minimerer dermed drivhuseffekten. Ved fremstilling af bioplast bliver CO2-regnskabet fra plantens fødsel til  færdigfremstillet bioplast positiv. For hvert kilo produceret bioplast fjernes 3,09 kg CO2 fra atmosfæren. Traditionel Oliebaseret PE genererer ca. 1 kg CO2 pr. kg produceret PE.


Bioplast fremstilles med samme udstyr og på samme anlæg som traditionel plast. Der skal således ikke investeres i nyt.


Både bioplast og traditionel plast er 100% genanvendelig.

kilde: www.braskem.com og dantoy kvalitetsafdeling